วิธีการ download และติดตั้ง App บน ​Android

 

Chill in Ayutthaya เหมาพสำหรับ Smart Phone Chill in Ayutthaya HD เหมาะสำหรับ Tablet

 


App ของ  Chill in Ayutthaya ถูกแบ่ง เป็น 2 ประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับ Smart Phone และแบบ HD ไว้สำหรับ Tablet ที่มีความละเอียดของจอภาพที่สูงกว่า  โดยช่องทางในการ Download App ไปใช้ในระบบ Android โหลดผ่าน Play Store นั้นทำได้ง่ายๆ  2 ช่องทางดังนี้

1.  Download ด้วย Play Store โดยการค้นหาโดย คำว่า Chill in Ayutthaya หรือ Chill in Ayutthaya HD ในช่อง search เพื่อค้นหา app จากชื่อ


2.  ใช้ App ในการ Scan สัญลักษณ์ QR Code  บนหน้าเว็บไซต์ www.chillinayutthaya.com ด้วยกล้องของ Smart Phone หรือ Tablet เพื่อส่งตรงไปยังหน้า Download App ได้อย่างรวดเร็ว โดยโปรแกรมที่นิยมใช้ในการ Scan สัญลักษณ์ QR Code มีดังนี้

โปรแกรม อ่าน QR Code ด้วยกล้องของ Smart Phone หรือ Tablet ที่นิยมกันมาก

สัญลักษณ์ QR Coder ในการโหลด App Chill in Ayutthaya

3.  เมื่อทำการ ค้นหา ชื่อ App Chill in Ayutthaya  ใน Play Store หรือ Scan QR Coder เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้า รายละเอียดของ App Chill in Ayutthaya และทำการ กดปุ่ม Install เพื่อทำการติดตั้ง App

Chill in Ayutthaya เหมาะสำหรับ Android Smart Phone

Chill in Ayutthaya HD เหมาะสำหรับ Android lablet

ทำการ Accept & Download  เพื่อยอมรับในการ Download

รอการ Download App รอจนครบ 100 % โดยความเร็วในการ Download จะขึ้นอยู่กับ Speed ของ Internet ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ

เสร็จสิ้นการติดตั้ง ปุ่ม Install จะเปลี่ยนเป็น Open และจะปรากฏ icon Chill in Ayutthaya หรือ Chill in Ayutthaya HD ตามที่เลือกทำการติดตั้ง พร้อมสำหรับการใช้งาน