ตลาดโก้งโค้ง อ.บางปะอิน

ตลาดโก้งโค้ง อ.บางปะอิน

ตลาดโก้งโค้ง อ.บางปะอิน ย้อนรอยวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตที่ตลาดโบราณ “ตลาดโก้งโค้ง…บ้านแสงโสม” เป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่สถาปัตยกรรมไทยโบราณปลูกสร้างบริเวณซึ่งแต่เดิมเป็นด่านเก็บภาษีและเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ในสมัยโบราณคนขายสินค้าจะนั่งขายอยู่บนพื้น และคนมาซื้อสินค้าต้อง “โก้งโค้ง” ซึ่งเป็นอากัปกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนเต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเกิดเป็นบรรยายกาศอบอุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจึงเป็นที่มาของชื่อตลาด นักท่องเที่ยวสามารถมาเลือกซื้ออาหารไทยพื้นบ้านทั้งคาว-หวานและชมการรำวงกลองยาว เวลา 10.00 น. ชมการทำบุญตักบาตรเหรียญ ซึ่งมีทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา 10.30 น. นอกจากนี้ยังมีบริการรับจัดงานมงคลสมรสแบบไทยๆ ในราคาประหยัด ตลาดเปิดทุกวันพฤหัสบดี-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.

โทร. 0 3572 8286 หรือติดต่อ คุณนภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์ โทร 08 9107 8443

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>